Konkurs Fotograficzny na Dzień Kota

Zapraszamy Czytelników Planety 11 do udziału w

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
NA DZIEŃ KOTA

temat:
~ w jaki sposób – kot i Ty – najchętniej spędzacie razem czas  ~


->
zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej od 07.02.2024 do 15.02.2024
na adres mailowy: marta.medrek@planeta11.pl

-> wyniki konkursu ogłoszone zostaną 17 lutego 2024 na stronie Planety 11

NAGRODY:
książki oraz abonamenty na multimedia

-> Każdy z uczestników konkursu może przesłać maks. 2 zdjęcia (w formacie jpg lub png).
W przesłanym e-mailu powinno znajdować się również imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (telefon, adres mailowy) oraz ewentualny tytuł zdjęcia.

 

 

Zestawy książek wraz  z abonamentem zawędrują do: Moniki U.  – serdecznie gratulujemy!
Ze Zwycięzcą skontaktujemy się bezpośrednio.

NAGRODZONE ZDJĘCIE


ZAPOZNAJ SIĘ – REGULAMIN konkursu:

 1. Organizatorem „Kociego Konkursu Fotograficznego” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami autora.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: marta.medrek@planeta11.pl
 4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.
 5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • ewentualny tytuł fotografii.
 6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.
 10. Zgłoszenia przyjmujemy od 07.02.2024r. do 15.02.2024 r.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 lutego 2024 na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku ( https://www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna/ )
 12. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia
 13. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane jako galeria konkursowa na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
 14. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna . Liczba przyznanych nagród (wyróżnień) zależy od liczby i poziomu nadesłanych zdjęć.
 15. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
 16. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 17. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy

Możesz również polubić…