DYKTANDO 2016

DYKTANDO 2016 PLAKAT DO DRUKU

Zachęcamy do przyniesienia własnych długopisów 🙂

Wszystkich miłośników ortografii zapraszamy do Planety 11 na kolejną – IX edycję planetarnego DYKTANDA!

>> 23 lutego 2016 – godz. 17:00 – wstęp wolny!

Tekst dyktanda przygotowała: Joanna Podolak

d. dziarkowski Dyktando przeczyta:
Dawid Dziarkowski – aktor Teatru Jaracza

annette music male  GOŚĆ SPECJALNY:
olsztyński zespół Annette Music – twórcy hymnu olsztyńskich tramwajów “Serce w tramwaju”

Annette Music to zespół składający się z profesjonalnych muzyków oraz pasjonatów nastrojowego grania w klimacie jazz, swing, soul, pop, bossa nova. Mieszanka klasyki, współczesnego brzmienia i dekoracji w stylu vintage sprawia, że słuchacze przenoszą się w świat elegancji, dobrego smaku i piękna…

>> Zwycięzca DYKTANDA 2016 otrzyma atrakcyjne nagrody: TABLET MULTIMEDIALNY oraz planetarny zestaw kulturalny!

Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna.
Współfinansowana ze środków finansowych Samorządu Miasta Olsztyna.

>> UWAGA! Zapoznaj się z Regulaminem!

REGULAMIN DYKTANDA 2016

1. Dyktando 2016 organizowane jest w dniu 23.02.2016r. o godz. 17:00 w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pisanie dyktanda, jego sprawdzanie oraz ogłoszenie wyniku i wręczenie nagród nastąpi tego samego wieczoru.

2. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna oraz jest współfinansowana ze środków finansowych Samorządu Miasta Olsztyna.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy oraz ograniczenia wiekowe.

4. Celem dyktanda jest promocja języka polskiego wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Dyktando jest skierowane do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją znajomość ortografii.

5. Dyktando polegać będzie na napisaniu przez przybyłych uczestników wcześniej przygotowanej treści dyktanda. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

6. Zeszyty i kartki z napisanym dyktandem zostaną zebrane i od razu sprawdzone przez wyznaczone do tego celu osoby (z wykształcenia poloniści, studenci polonistyki i opiekunowie działów literackich). Sprawdzający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

7. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Każde napisane dyktando będzie sprawdzane do pierwszych 5 błędów ortograficznych ( 3 błędy interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny). Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

8. Wśród uczestników piszących dyktando zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca – osoba, która napisze dyktando bezbłędnie, bądź też popełni najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.

9. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy będą mogli zabrać swoje zeszyty z napisanym dyktandem do domu.

10. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Nagrodami w konkursie są:
– tablet multimedialny
– bilety na spektakle i gadżety Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
– vouchery na seanse Planetarium w Olsztynie
– abonament na multimedia do Planety 11
– książki, multimedia

12. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Dyktanda 2016.

Możesz również polubić…