Planetarne dyktanda – posłuchaj i sprawdź się sam!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
zapraszamy
do napisania planetarnego
DYKTANDA 2021 oraz Dyktanda “DZIECI WIEDZĄ,CO PISZĄ”! 🙂

Oba dyktanda pojawią się na stronie w niedzielę 21.02.2021 o godzinie 12:00.
(w poniedziałek 22.02.2021 o godz. 12:00 udostępnimy treść obu dyktand w formie tekstu – do sprawdzenia:)

DYKTANDO 2021 (dla młodzieży i dorosłych):
czyta Aleksandra Kolan – aktorka Teatru im. Stefana Jaracza

POWODZENIA 🙂

Weź udział w mini-konkursie i odpowiedz na pytanie z treści dyktanda:
Jakie zioła można było znaleźć w sklepie pana Kazimierza (podaj nazwę przynajmniej jednego z nich)?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy: lukasz.wieliczko@planeta11.pl
E-maile z odpowiedziami przyjmujemy od godz. 12:00 w niedzielę 21.02.2021 r. do godz. 12:00 w poniedziałek 22.02.2021 r.
Nagrodzimy 5 pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi.
Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio (telefonicznie lub mailowo).

POPRAWNY TEKST DYKTANDA  (w komentarzach na marginesie rozpisane dopuszczalne wersje, jeśli było ich kilka):


Dyktand “DZIECI WIEDZĄ, CO PISZĄ” (dla dzieci):
czyta Iwona Bogdan – mistrzyni dobrych obyczajów

POWODZENIA 🙂

Weź udział w mini-konkursie i odpowiedz na pytanie z treści dyktanda dla dzieci:
Jakiego koloru był szalik, którym owinięto szyję bałwana?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl
E-maile z odpowiedziami przyjmujemy od godz. 12:00 w niedzielę 21.02.2021 r. do godz. 12:00 w poniedziałek 22.02.2021 r.
Nagrodzimy 5 pierwszych dzieci, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi.
Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio (telefonicznie lub mailowo).

POPRAWNY TEKST DYKTANDA:


REGULAMIN konkursowy:

1. Konkurs – „Pytania z treści planetarnych dyktand” organizowany jest przez bibliotekę multimedialną Planetę 11, filię nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać odpowiedź na jedno z pytań dotyczących treści dyktand na adres mailowy: lukasz.wieliczko@planeta11.pl (dyktando dla dorosłych i młodzieży) lub kasia.tomaszewicz@planeta11.pl (dyktando dla dzieci). Nagrodzimy po 5 pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek – przydatne w przypadku doboru nagrody;),
• kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
• odpowiedź na pytanie konkursowe.4. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. E-maile z odpowiedziami przyjmujemy od godz. 12:00 w niedzielę 21.02.2021 r. do godz. 12:00 w poniedziałek 22.02.2021 r.
7. Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio (telefonicznie lub mailowo).
8. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 w Olsztynie – obok Planetarium).
9. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
10. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie „Pytania z treści planetarnych dyktand”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl oraz lukasz.wieliczko@planeta11.pl .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Pytania z treści planetarnych dyktand”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Pytania z treści planetarnych dyktand”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Pytania z treści planetarnych dyktand”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, nr telefonu.

Może Ci się również spodoba