Feriowy instagramowy konkurs fotograficzny z Planetą 11

Przychodzimy do Was z super propozycją konkursową na ferie zimowe! 😍❄⛄📸
Do wygrania zestawy prezentowe od Planety 11 🎁 (w skład których wchodzą m.in. bony do Empiku🎫 i książki 📚).

Wystarczy, że w terminie 24.01-05.02.2022 r. przyjdziecie do Planety 11, zrobicie ciekawe zdjęcie, wrzucicie je na swój profil na Instagramie i oznaczycie je hashtagiem #feriewplanecie11, a wcześniej zaobserwujecie nasze konto na Instagramie (https://www.instagram.com/planeta11olsztyn/).
Nagrodzimy 3 osoby, których zdjęcia najbardziej przypadną nam do gustu (jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie) 😊
Zasady są zatem bardzo proste, więc do dzieła!

Powodzenia! 🤞🤝

 

 

ZASADY:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie 24.01-05.02 2022 r. przyjść do Planety 11, zrobić zdjęcie, umieścić je na swoim profilu na Instagramie (profil musi być publiczny) i oznaczyć je hashtagiem #feriewplanecie11 oraz zaobserwować nasz profil na Instagramie (https://www.instagram.com/planeta11olsztyn/).
 3. W konkursie zostaną nagrodzone maksymalnie 3 osoby, które spełnią wymagania wymienione w pkt. 2 regulaminu. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie (w przypadku, gdy na jednym profilu zostanie oznaczone kilka zdjęć hashtagiem #feriewplanecie11, należy wskazać, które zdjęcie Organizator ma brać pod uwagę podczas rozstrzygania konkursy, brak takiego wskazania skutkować będzie dyskwalifikacją w konkursie. Każda z nagrodzonych osób otrzyma jedną nagrodę.
 4. Konkurs trwa od 24 stycznia do 5 lutego 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie zwycięzców nastąpi po 7 lutego 2022r. w oddzielnym poście na naszym profilu na Instagramie.
 5. O liczbie zwycięzców decyduje Organizator. Jego decyzja nie podlega zmianom.
 6. Ze zwycięzcą/zwycięzcami skontaktujemy się poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystania wizerunku i danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.samul@planeta11.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Feriowy instagramowy konkurs fotograficzny z Planetą 11”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Feriowy instagramowy konkurs fotograficzny z Planetą 11”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Feriowy instagramowy konkurs fotograficzny z Planetą 11”.

Możesz również polubić…