Konkurs na Wiersz o Warmii

Miło nam ogłosić że konkurs na Wiersz o Warmii (wyjątkowo zacięty) zwyciężył…

Bartek Pszczółkowski 🙂

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród 🙂

Oto zwycięski wiersz:

Otwórzcie Oczy

Hej Ty, tak, Warmiaku! Spójrz przed siebie i podziwiaj!
Szczęścia tyle wielu nie ma, więc go nie zbywaj!
Tyle piękna masz przed oczyma, traw, wód i lasów,
Spocznij… I odgoń myśli od złotych tarasów.

Wskaż miejsce, chociaż jedno, co wartość przewyższy,
Tych chwil, gdy sercu niż słońce jest księżyc bliższy,
Gdy wokół niespodziewanie zapada cisza,
A w plener wychodzi wciąż liczna, lecz nisza,
Tych co nie gonią, bo nie śpieszno im od domu,
Wiedzą że nie muszą, nie zazdroszczą nikomu.
Albo choć przykład podaj mi czegokolwiek innego…
Czegoś co bardziej niż flora Warmii barwnego,
Chociaż i żywszego niż miejscowa zwierzyna,
Bujniejszego niż tradycji naszej leszczyna…

Teraz pogódź się z porażką, wyciągnij wnioski,
Wreszcie wstań, przetrzyj oczy i przejdź się do wioski.
Trzeba skarcić i drogę takim jak Ty wskazać,
Bo biada, oj biada, a Warmię będą mazać.

Masz zacięcie literackie? Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej?
Wobec tego zapraszamy do udziału w konkursie na Wiersz o Warmii. Jest to impreza związana z nadchodzącym Tygodniem Bibliotek.
Zgłoszenia przyjmujemy zarówno w formie elektronicznej (e-mail), jak i w formie papierowej. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej 🙂

Konkurs poetycki na „Wiersz o Warmii”
REGULAMIN

Biblioteka multimedialna Planeta 11 zaprasza na konkurs na „Wiersz o Warmii”. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

  1. Celem konkursu jest:

– popularyzowanie twórczości poetyckiej
– odkrywanie młodych talentów
– promocja regionu
– rozwijanie umiejętności twórczych

  1. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), prócz studiów wyższych.
  2. Forma wiersza:

– dowolna, wybrana przez twórców
– treść zgodna z tematem konkursu
– prace można dostarczyć w formie papierowej, bądź w formie elektronicznej
– prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, prosimy również o podanie numeru kontaktowego

  1. Zasady i sposób zgłaszania prac:

– prace przyjmujemy w terminie 8-15 maja 2016
– prace należy dostarczyć w formie papierowej do Biblioteki Multimedialnej Planeta 11 (al. Piłsudskiego 28) lub w formie elektronicznej na adres e-mail dariusz.materna@planeta11.pl
– organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania utworu na swojej stronie internetowej i profilu facebookowym
– prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora

  1. Prezentacja laureatów nastąpi najpóźniej 22 maja 2016 r.
  2. Nagrody i wyróżnienia:

– nagrodą główną będzie bon do salonu Empik na kwotę 50 zł
– dodatkowe nagrody rzeczowe od Planety 11

  1. Postanowienia końcowe:

– zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

Możesz również polubić…