Miejski konkurs na działania kulturalne – konsultacje!

Informujemy, że został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna przez podmioty uprawnione ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817).

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

a) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 190 000zł
b) Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych – 200 000,
c) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 50 000,
d) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 40 000,

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje, które planują złożyć projekt w dziedzinie
kultury, na indywidualne konsultacje
, które odbędą się
w bibliotece Planeta 11 – w dniu 10 marca 2017 r. w godz. 14.00 – 17.00
.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat warunków składania ofert oraz skonsultować napisany projekt. Informacji udzielać będą panie Gabriela Konarzewska – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Izabela Sowa-Dudulewicz oraz Anna Wolęcka – inspektorzy w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków i Monika Michniewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

>> Informacje dotyczące konkursu znajdziesz również na stronie Miasta Olsztyna: tutaj.

Możesz również polubić…