Olsztyński Budżet Obywatelski

Przedstawiamy listę projektów, które biorą udział w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i związane są z naszą Biblioteką oraz rozwojem czytelnictwa. Projekty dotyczą wzbogacenia zbiorów i unowocześnienia wyposażenia placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej, stąd gorąco zachęcamy do oddawania głosu właśnie na nie.

 

Jak to zrobić?

Wystarczy między 10 a 23 września udać się do dowolnego punktu do głosowania (np. do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, m.in w Planecie11) i pobrać kartę do głosowania. Zachęcamy także do głosowania internetowo na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.

Na jednej karcie można głosować na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt osiedlowy. Wykaz naszych bibliotecznych projektów wraz z opisami znajduje się poniżej.

Wszelkie informacje dotyczące projektów, sposobów i miejsc do głosowania dostępne są na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.


Projekt zintegrowany


 

62. REMONT, ZAKUP WYPOSAŻENIA I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH DO FILII MBP NR 6 – POŁĄCZMY SIŁY!!!

 

Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6, Os. Jaroty, ul. Jarocka 65

Filia nr 6 od lat służy mieszkańcom osiedla Jaroty i tym, które zlokalizowane są na krańcach miasta. Oprócz udostępniania książek i czasopism biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów.
Dokładnie zaplanowany design, zmodernizowana przestrzeń, nowe wyposażenie w meble i sprzęt multimedialno-komputerowy sprawią, że zakres usług biblioteki znacznie się wzbogaci, a mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas w nowym estetycznym otoczeniu. Organizowane w bibliotece zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci staną się bardziej interesujące dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który w dzisiejszych czasach powinien być na wyposażeniu każdej placówki edukacyjno-kulturalnej. Obecny standard infrastrukturalny biblioteki, aby przyciągnąć czytelników, wymaga poprawy estetycznej. Jest to jedna z filii, która wymaga natychmiastowej modernizacji.
Atutem biblioteki, które podniesie jej walory jest przylegający do niej ogródek, który pozwoli na realizację działań w tzw. plenerze, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.

 
 
 
 

 


Projekty osiedlowe


 

26. DZIECI I SENIORZY RAZEM – PLAC ZABAW I BIBLIOTEKA ŁĄCZĄ POKOLENIA

 Osiedle: Podleśna

Doposażenie placu zabaw, mini boisko dla najmłodszych z bramkami oraz audiobooki (książki mówione) do biblioteki. Plac zabaw i biblioteka to miejsca w naszej okolicy, gdzie spotykają się seniorzy z dziećmi. Bardzo często dziadkowie i babcie opiekują się wnukami i przebywają z nimi na placu zabaw lub w bibliotece. Mini boisko służyłoby najmłodszym dzieciom, które gdy podrosną, korzystać będą z pobliskiego orlika. Audiobooki przeznaczone są dla dorosłych, zwłaszcza starszych osób, które mają często problemy zdrowotne ze wzrokiem, ale także dla najmłodszych czytelników, którzy jeszcze nie umieją czytać.

Uzasadnienie:

Osiedlowy plac zabaw u zbiegu ulic Zamenhofa 9 i Wrocławskiej jest miejscem, które cieszy się szczególnym powodzeniem. Brakuje jednak na nim boiska, bo dzieci przynoszą tam własne piłki i usiłują bawić się, przeszkadzając innym. Zauważamy również ewidentny brak przyrządów np. zabawki linowej dla nieco starszych (7-10 lat). Dzieci poznają tu zasady funkcjonowania w grupie. Aktywna zabawa na świeżym powietrzu sprzyja ich fizycznemu rozwojowi i jest alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem i telewizorem, co z kolei wpływa niekorzystnie na sylwetkę, powodując wady postawy i otyłość. Trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice, i wnuki integrują się oraz uczą empatii. Dorosły z książką lub audiobookiem to dobry przykład dla młodego pokolenia, bo książka uczy, bawi i ma funkcje terapeutyczne. Bibliotece brakuje środków na nowoczesne formy przekazu, jakim są audiobooki, poszukiwane zarówno przez seniorów, zapracowanych rodziców i dzieci. Wszelkie zabawy na placu sprzyjają zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

 


30. BIBLIOTEKA ASTRONOMICZNO-ARTYSTYCZNA

Osiedle: Kościuszki

Celem zadania jest utworzenie i wyposażenie Biblioteki Astronomiczno-Artystycznej (Biblioteka Ast-Art). Siedzibą Biblioteki Ast-Art będzie budynek Olsztyńskiego Planetarium, a profil jej działania wynika w sposób naturalny z sąsiedztwa trzech instytucji kultury: Galerii Sztuki BWA, fili Miejskiej Biblioteki Publicznej i Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Bogate zbiory książkowe i multimedialne tych instytucji zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców o różnorodnych zainteresowaniach. Biblioteka Ast-Art będzie również oferowała szeroki wachlarz działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym skierowane do różnych grup wiekowych zgodnie z ich oczekiwaniami. Odpowiednia architektoniczna aranżacja jej wnętrza, nowoczesne umeblowanie i wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny uczyni Bibliotekę Ast-Art atrakcyjnym miejscem dla jej użytkowników. Ta innowacyjna, w skali kraju, inicjatywa wykreuje optymalne warunki do prowadzenia wszechstronnej działalności kulturalno-edukacyjnej, zapewni szeroki dostęp do wiedzy i kultury przyczyniając się do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

Uzasadnienie:

Integracja potencjałów jakimi dysponują trzy zaangażowane w ten projekt instytucje kultury w projekcie Biblioteki Astronomiczno-Artystycznej zapewni, w sposób synergiczny, atrakcyjność, profesjonalną jakość usług i działań w szerokim obszarze kultury i edukacji.

 


93. BIBLIOTEKA-NASZE MIEJSCE SPOTKAŃ

Osiedle: Gutkowo

Popularyzacja wśród mieszkańców osiedla Gutkowo Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 16 w Olsztynie jako miejsca spotkań, dyskusji i lektury. Organizowanie konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych – okazjonalnie lub cyklicznie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb czytelników.

Uzasadnienie:

W Gutkowie biblioteka jest jedynym ogólnodostępnym miejscem propagującym kulturę i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowanie wśród mieszkańców biblioteki jako miejsca, w którym można spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach, w którym można podzielić się refleksjami z lektury, wziąć udział w konkursach .

Możesz również polubić…