“Oni – zakochani, my – zaczytani!” – walentynkowy konkurs z Planetą 11

Już niebawem Walentynki, a my z tej okazji mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są wspaniałe książki!

Literatura pokazuje nam niemal wszystkie odcienie miłości –  mnóstwo jest w niej przykładów zakochanych w sobie bez pamięci, miłości na śmierć i życie, ale też i niespełnionych kochanków czy związków, które nieustannie wystawiane są na próbę oraz uczuć, o które trzeba walczyć każdego dnia…

W naszym konkursie możecie wykazać się znajomością najsłynniejszych par kochanków, które wykreowali w swych książkach pisarze z całego świata! Wystarczy, że w komentarzach pod postem konkursowym na naszej stronie na Facebooku prawidłowo połączycie ze sobą imiona (i nazwiska) bohaterów, którzy tworzyli literackie pary zakochanych. Nagrodzimy trzy pierwsze osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi, a więc nie zwlekajcie, gdyż nagrody czekają!

Konkurs trwa od 12 do 14 lutego 2021 r., a rozstrzygnięcie go nastąpi 15 lutego w poście konkursowym – tam też podamy Wam prawidłowe odpowiedzi.

 

Oto bohaterowie, których należy połączyć w pary:

Panie: Ania Shirley, Arwena, Justyna Podborska, Bridget Jones, Kathy Earnshaw, Barbara, Anna Karenina, Mirabelle, Fermina Daza, Scarlet O’Hara, Elizabeth Bennet, Bella Swan

Panowie: Marc Darcy, Tomasz Judym, Aleksy Wroński, Gilbert Blythe, Heathcliff, Jack, Aragorn, Edward Cullen, Fitzwilliam Darcy, Rhett Butler, Florentino Ariz, Bogumił

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia! 🙂

 

Szczegółowe zasady:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym (na www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna) prawidłowo połączyć ze sobą imiona (i nazwiska) bohaterów, którzy tworzyli literackie pary zakochanych.
  3. W konkursie zostaną nagrodzone maksymalnie 3 osoby, które jako pierwsze w komentarzu pod postem konkursowym prawidłowo połączą w pary bohaterów. Każda z nagrodzonych osób otrzyma jedną nagrodę.
  4. Konkurs trwa od 12 do 14 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie prawidłowych odpowiedzi nastąpi 15 lutego 2021 r. w poście konkursowym.O liczbie zwycięzców decyduje Organizator. Jego decyzja nie podlega zmianom.
  5. O liczbie zwycięzców decyduje Organizator. Jego decyzja nie podlega zmianom
  6. Ze zwycięzcą/zwycięzcami skontaktujemy się poprzez wiadomość na Facebooku.
  7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy.

Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.samul@planeta11.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Oni – zakochani, my – zaczytani!”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Oni – zakochani, my – zaczytani!”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Oni – zakochani, my – zaczytani!”.

Możesz również polubić…