Walentynkowy Konkurs na Fraszkę Miłosną

KONKURS NA SZYBKĄ FRASZKĘ MIŁOSNĄ

W tym roku zapraszamy ponownie na konkurs na “szybką” fraszkę miłosną.
Zapraszamy do napisania swojej własnej fraszki miłosnej oraz nadesłania jej do 13.02 na adres mailowy: marta.medrek@planeta11.pl .
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 lutego na stronie Planety 11!

Do wygrania zestaw książek i abonament.

[fraszka (kto nie wie;) to krótki utwór liryczny pisany wierszem. Utrzymany najczęściej w żartobliwej tonacji. Tematy fraszek mogą być różnorodne: my prosimy o fraszkę miłosną. Fraszkę zazwyczaj kończy zabawna puenta. Klasycznym przykładem fraszki polskiej jest twórczość Jana Kochanowskiego]

WYNIKI konkursu na FRASZKĘ MIŁOSNĄ

Wśród nadesłanych przez Państwa “szybkich” fraszek miłosnych postanowiliśmy nagrodzić jedną !😀

Działasz na mnie jak narkotyk,
Marzę o Tobie rano we dnie nawet w nocy,
By móc spojrzeć w Twoje piękne oczy.
Chcę móc na rękach Cię nosić i
Twoje imię całemu światu ogłosić.
Kocham Cię całym sercem swoim
więc pragnę byś była sercem moim.
Całuj mnie mocno całuj i
uścisków dla mnie nigdy nie żałuj”.

Zestawy książek wędrują do: Pani Elżbiety T.  – serdecznie gratulujemy!
Ze Zwycięzcą skontaktujemy się bezpośrednio

 


REGULAMIN konkursu:

 1. Organizatorem walentynkowego konkursu na fraszkę miłosną jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Przedmiotem konkursu są prace literackie stworzone samodzielnie, będące oryginalnymi tekstami autora.
 3. Zgłoszenie fraszki do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: marta.medrek@planeta11.pl
 4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, ewentualnie wiek),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • TEKST fraszki
 5. Fraszki mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 6. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Zgłoszenia przyjmujemy od 03.02.2022 r. do 13.02.2022 r.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2022 na stronie www.planeta11.pl .
 10. Każdy uczestnik może zgłosić max. 2 fraszki.
 11. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury składające się z pracowników Planety 11.
 12. Wszystkie nadesłane teksty mogą zostać opublikowane na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
 13. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz ewentualne wyróżnienia. Liczba przyznanych nagród (wyróżnień) zależy od liczby i poziomu nadesłanych tekstów.
 14. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 15. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do tekstów oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
 18. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 19. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Możesz również polubić…