Regulamin konkursu Planetarna MEMOLOGIA

 1. Organizatorem konkursu są pracownicy biblioteki Planeta11
 2. Celem konkursu jest wyłonienie memu internetowego w postaci graficznej na temat biblioteki Planeta11
 3. Jest to konkurs dla amatorów.
 4. Czas zgłaszania memów 25.04.2016 – 15.05.2016
 5. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę memów.
 6. Uczestnik, zgłaszając mem do konkursu, oświadcza, że :
  1. przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego materiału;
  2. materiał ten nie narusza prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz praw osób trzecich, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa do ochrony wizerunku osób i przedmiotów.

Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

 1. Planeta11 zastrzega sobie prawo do wycofania z konkursu memów budzących podejrzenie, że:
  1. naruszają p. 6;
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich;
  3. zawierają treści obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite lub elementy przemocy;
  4. zawierają treści komercyjne.
 2. Wycofanie memów z konkursu przez bibliotekę Planeta11 może nastąpić bez uzasadnienia i powiadomienia uczestnika oraz nie daje uczestnikowi prawa do reklamacji.
 3. Uczestnik ma prawo wycofać  zgłoszone memy w trakcie trwania konkursu.
 4. Uczestnik konkursu zachowuje wszelkie prawa do zgłoszonych memów.
 5. Bibliotece Planeta11 przysługuje prawo do prezentacji zgłoszonych memów na:
  1. swojej stronie na portalu facebook.com;
  2. swojej stronie WWW
  3. drukowanych planszach na terenie biblioteki Planeta11
  4. monitorach prezencyjnych na terenie biblioteki Planeta11
 6. Memy będą oceniane i wybierane przez pracowników biblioteki Planeta11. Ocena będzie subiektywna i nie daje uczestnikom prawa do reklamacji.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.05.2016r na portalu facebook.com;
 8. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc autorom memów przysługują nagrody:
  1. za zajęcie pierwszego miejsca – BON o wartości 50zł (EMPIK)+ Abonament do Planety11 na 3 miesiące
  2. za zajęcie drugiego miejsca – KSIĄŻKA+ Abonament do Planety11 na 1 miesiąc
 9. Lista laureatów zostanie ogłoszona na:
  1. stronie na portalu facebook.com;
  2. stronie WWW
 10. Biblioteka Planeta11 zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
  1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
  2. gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
 11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Biblioteka Planeta11 nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany terminów wynikłe z przyczyn od niej niezależnych.
 13. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres ula.czuryllo@planeta11.pl

Możesz również polubić…