Spotkanie autorskie z Ewą Zdrojkowską

W czwartek, 19 stycznia o godz. 17.30 zapraszamy do biblioteki Planeta 11 na promocję książki „Kronikarz Warmińsko-Mazurski. Historie z dawnych lat podług miesięcy rozpisane” autorstwa Ewy Zdrojkowskiej, wydanej przez Polskie Radio Olsztyn w 2022 roku.

Z redaktorką oraz dziennikarką będzie rozmawiać prof. Joanna Chłosta-Zielonka.

Ewa Zdrojkowska jest autorką cyklu reportaży radiowych oraz audycji, w której gośćmi byli znani pisarze, historycy literatury i ludzie kultury. Wielokrotnie nagradzana za działalność radiową i pozaantenową jako inicjatorka licznych przedsięwzięć kulturalnych (m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Audycje oraz książki Ewy Zdrojkowskiej mają niebywałą wartość. Prezentują różnorodne formy twórcze, ukazując tym samym rozmaite aspekty literatury. Na szczególną uwagę zasługuje umiejętność dziennikarki w malowaniu wielobarwnych obrazów literatury. Dokłada wszelkich starań, aby w swojej codziennej pracy zainteresować odbiorców literaturą współczesną. Jednocześnie z dbałością dokumentuje historię i dorobek kulturalno-literacki Warmii i Mazur, czego dowodem są m.in. napisane przez Ewę Zdrojkowską książki: „Literacki Atlas Warmii i Mazur” oraz „Kronikarz Warmińsko-Mazurski”. Tej ostatniej szczególną uwagę poświęcimy na spotkaniu w Planecie 11.

Zapraszamy! Wstęp wolny!


Ewa Zdrojkowskadziennikarka radiowa, od lat związana z Radiem Olsztyn, m.in. autorka audycji „Rozmówki polsko-polskie”, w której gośćmi byli znani pisarze, historycy literatury i ludzie kultury, oraz cyklu reportaży radiowych „Literacki Atlas Warmii i Mazur” i „Kronikarz Warmińsko-Mazurski”. Wielokrotnie nagradzana za działalność radiową i pozaantenową jako inicjatorka licznych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; brązowy medal Zasłużony Kulturze „Gloria ARTIS” oraz Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za „osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury”.

Joanna Chłosta-ZielonkaProfesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie (do 2019 w Instytucie Polonistyki i Logopedii).
Jest autorką trzech monografii „Polskie życie literackie Lwowa w latach 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej” (2000), „Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989” (2010) i „Terapeutyczny wymiar autobiograficznych gatunków w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku” (2021).
Wydała także wybór wierszy Michała Kajki „Treny mazurskie” (2003) oraz, wspólnie z prof. Andrzejem Staniszewskim, tom naukowych artykułów pt. „Swojskość i obcość. O kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej” (2004) i wspólnie z prof. Zbigniewem Chojnowskim, tom pt. „Literatura na progu XXI wieku” (2014). Samodzielnie zredagowała tom „Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje. Tom II. W XX i XXI wieku” (2016). W jej edytorskim opracowaniu, ukazały się: „Szukanie pamięci. Antologia wspomnień powojennych mieszkańców Warmii i Mazur” (2014) i „Pamiętnik Edwarda Martuszewskiego” (2017). W 2019 roku zredagowała, wraz z prof. Iwoną Maciejewską, monografię olsztyńskiej polonistyki „Pamięć maluje przeszłe lata” (Olsztyn 2019). Ponadto jest autorką ponad stu artykułów naukowych i recenzji publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami filologii polskiej i logopedii. Jest promotorką prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

FOTORELACJA:

Możesz również polubić…