“Glass” – recenzja

„Kot był mój i z mojej ręki zginął” M. Night...