“Wybierz najpiękniejszą książkę o miłości” – konkurs walentynkowy z nagrodami

Walentynki już wkrótce, a my z tej okazji mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są wspaniałe książki! 

Wystarczy, że w komentarzach pod postem konkursowym na naszej stronie na Facebooku napiszecie, która książka opowiada według Was najpiękniejszą historię miłosną i w kilku zdaniach uzasadnicie swoją opinię. Na odpowiedzi czekamy do 13 lutego. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lutego w poście konkursowym.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału! 🙂

 

Szczegółowe zasady:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Aby wziąć udział w konkursie należy podać w komentarzu pod postem konkursowym (na www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna) tytuł książki wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego akurat ta pozycja została wskazana. Odpowiedzi, które będą zawierały tylko tytuły książek, nie będą brane pod uwagę w losowaniu nagród.
  3. W zależności od jakości i liczby odpowiedzi, które będą spełniały wymogi zakwalifikowania ich do konkursu, zostanie wyłoniona 1, 2 lub 3 osoby, z których każda otrzyma jedną nagrodę.
  4. O liczbie zwycięzców decyduje Organizator. Jego decyzja nie podlega zmianom.
  5. Ze zwycięzcą/zwycięzcami skontaktujemy się poprzez wiadomość na Facebooku.
  6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystania wizerunku i danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.samul@planeta11.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Wybierz najpiękniejszą książkę o miłości”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Wybierz najpiękniejszą książkę o miłości”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Wybierz najpiękniejszą książkę o miłości”.

Możesz również polubić…