Wystawa “Mikołaj Kopernik – rewolucja na niebie i Ziemi” Stowarzyszenie ARS et LIBER

Włączając się w obchody 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika – wybitnego uczonego stowarzyszenie ARS et LIBER podjęło się realizacji przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponad lokalnym w ramach zadania „Mikołaj Kopernik – rewolucja na niebie i Ziemi”. Przeciętny Polak rozpoznaje postać Mikołaja Kopernika jako wybitnego astronoma, który wstrzymał Słońce a poruszył Ziemię. Wiedza na temat innych dziedzin nauki, którymi się zajmował, nie jest już taka oczywista. Realizując projekt członkowie ARS et LIBER pokazują jego dorobek także w  pozostałych dziedzinach, którymi się interesował. Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym “człowiekiem renesansu”, bowiem działał także jako matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, a także próbował swoich sił w przekładach literatury.

 

 

Kopernik lekarz  – Mikołaj Kopernik większość swojego życia spędził jako kanonik, administrator i… lekarz w kapitule warmińskiej we Fromborku. Jak to się stało, że miłośnik astronomii ukończył także studia medyczne w Padwie? Tok studiów Kopernika podporządkowany był woli jego wuja (biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego, który sprawował nad nim opiekę po wczesnej śmierci ojca), a następnie z woli kapituły warmińskiej – jej członkowie to ludzie schorowani, starzy, potrzebujący opieki medycznej.

Kopernik ekonomistaW 1526 r. Kopernik napisał swoje pierwsze dzieło z zakresu ekonomii “Monetae cudendae ratio”. Co ciekawe niektórzy historycy uważają je za pierwsze w historii Polski opracowanie problemu ekonomicznego jako rozległej rozprawy naukowej. Kopernik zauważył, że jeżeli na rynku istnieją dwa rodzaje pieniądza, z których jeden jest postrzegany jako “lepszy”, to będzie on gromadzony, a na rynku pozostanie głównie “gorszy”, co można w skrócie opisać regułą: “pieniądz gorszy wypiera lepszy”. To prawo ekonomii znane jest jako prawo Kopernika-Greshama.

Kopernik prawnik i administrator W czasie swojej kariery zawodowej Kopernik pełnił funkcje takie jak sekretarz biskupa warmińskiego, lekarz biskupa warmińskiego, administrator dóbr kapituły warmińskiej (m.in. umacniał zamek olsztyński), komisarz Warmii, poseł oraz sporadycznie różne inne funkcje. Brał udział w wielu czynnościach dyplomatycznych
i administracyjnych, w zjazdach stanów Prus Królewskich, sejmie krakowskim, reprezentował kapitułę podczas negocjacji z Zakonem Krzyżackim w sprawie zwrotu Braniewa.

Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku.

Jego teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego była rewolucją nie tylko w astronomii, ale dla całego postrzegania miejsca człowieka we Wszechświecie, ze skutkami filozoficznymi, religijnymi, a nawet politycznymi.   (PAP, Internet – wyboru dokonała Anna Rutkiewicz)

 


 

ARS et LIBER Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie działa od lipca 2017 r., ale jego członkowie posiadają wieloletnie doświadczenie w organizowaniu takich przedsięwzięć, jak: wystawy, plenery i warsztaty malarskie,  konkursy literacko-malarskie, wieczory poezji – we współpracy z Biblioteką Multimedialną „Przystań z Kulturą” w Ostródzie.

Nawiązaliśmy także współpracę z Muzeum w Ostródzie,  Warmińsko-Mazurską Fundacją Sztuki, KGW „LUBA” w Lubajnach i in. ARS et LIBER działa lokalnie w Ostródzie i powiecie Ostródzkim, ale członkami są także artyści z kilku miast Polski oraz sąsiednich krajów. Na swoją działalność pozyskujemy fundusze z grantów.

ARS et LIBER realizuje projekt “Mikołaj Kopernik – rewolucja na niebie i Ziemi” przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z umową nr KE.52.2023/EK

 


Wystawę można oglądać w Planecie11 w dniach 9.10 – 28.10.2023

Serdecznie zapraszamy!


 

Możesz również polubić…