Konkurs na muzyczną interpretację hymnu “O Warmio moja miła”

Jury w składzie: Piotr Szauer (Radio UWM FM), Jacek Smółka oraz Dariusz Materna (Planeta 11)
po wysłuchaniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń konkursowych postanowiło:

– że główną nagrodę zdobywa Leon Loew – za autorskie podejście do tematyki regionalnej. W utworze “Warmio”, dalece odbiegającym od oryginalnej kompozycji “O Warmio Moja Miła” Feliksa Nowowiejskiego, znajdziemy jednak tę samą troskę o współczesne losy mieszkańców naszego regionu,
czym również kierował się patron konkursu. Doceniając to i bardzo dobrą  autorską prezentację, stwierdzamy, że była to najciekawsza propozycja konkursowa.

– docenić wszystkich artystów, którzy zgłosili się do konkursu i podziękować im za próbę zmierzenia się z oryginałem i tym samym popularyzację twórczości Feliksa Nowowiejskiego w swoim lokalnym środowisku.

warmia siec

Regulamin konkursu na muzyczną interpretację

hymnu “O Warmio moja miła”

 

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Planeta 11 oraz Radio UWM FM
2. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz przebieg konkursu

II Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

a) promocja lokalnego dorobku muzycznego
b)stworzenie możliwości nowatorskich interpretacji znanych utworów
c) rozbudzenie aktywności muzycznej;
d) wyłonienie talentów muzycznych.

III Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby które:

– są amatorami lub twórcami profesjonalnymi

– wokalistami będącymi uczniami lub absolwentami szkół muzycznych

– zespoły muzyczne, chóry

– soliści i zespoły wokalne i wokalno –instrumentalne

2. Każdy uczestnik Konkursu powinien przygotować własną interpretację hymnu „O Warmio moja miła”
3. Zgłoszenia do konkursu (w formie pliku .mp3) należy dostarczyć do dnia 20.05.2016
4. Zgłoszenia można dostarczyć w formie nośników pamięci (Pamięci USB bądź płyty CD) bezpośrednio do Planety 11 (al. Piłsudskiego 38, Olsztyn), oraz mailowo na adres dariusz.materna@planeta11.pl

IV Zasady oraz przebieg konkursu

1. Każdy z twórców może przedstawić jedną interpretację
2. Utwory będą oceniane przez Jury, w składzie którego znajdą się przedstawiciele Planety 11, Radia UWM FM oraz niezależni eksperci
3. Jury będzie oceniało wykonanie pod względem interpretacyjnym oraz artystycznym
4. Wyłonienie laureatów nastąpi najpóźniej dnia 27.05.2016
5. Zwycięzca zobowiązuje się do wykonania swojej interpretacji na koncercie z okazji “Nocy Bibliotek” w Planety 11 (4.06.2016)
6. Główną nagrodą jest rejestracja piosenki konkursowej w studiu Radia UWMFM, oraz dodatkowe nagrody rzeczowe

V Postanowienia końcowe

1. Werdykt Jury jest ostateczny i nieodwołalny
2. Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że utwory zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w celach związanych z Konkursem.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania Konkursu
7. Kontakt z organizatorem możliwy jest poprzez mail: dariusz.materna@planeta11.pl

Możesz również polubić…