Konkurs fotograficzny SLEEVEFACE – ubierz się w książkę – WYNIKI


[więcej o Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich
w Planecie 11 znajdziesz tu: link]

 

 

ZWYCIĘŻCZYNI:
Monika Frycz, Władza i ambicja

WYRÓŻNIENIA:
Andrzej Oleksiak, Kwietniowa Maja            oraz           Julia Frycz, Jane

[Not a valid template]


GALERIA KONKURSOWA:

(wszystkie nadesłane zdjęcia)

[Not a valid template]


REGULAMIN konkursu:

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Sleeveface – ubierz się w książkę” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami autora.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl
 4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.
 5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • tytuł fotografii.
 6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.
 10. Zgłoszenia przyjmujemy od 12.04.2017r. do 23.04.2017r.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia około godziny 15:00 na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku.
 12. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia.
 13. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury składające się z pracowników Planety 11.
 14. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane jako galeria konkursowa na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
 15. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna. Zastrzegamy sobie również prawo do przyznanie wyróżnień wśród nadesłanych prac.
 16. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 17. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
 20. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 21. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Możesz również polubić…