Planetarny Konkurs TikTokowy

.
#nowoczesnabiblioteka

Planetarny Konkurs TikTokowy
9-14 maja 2022

– nagraj filmik na TikToku promujący czytelnictwo,
   nasza bibliotekę Planetę 11, nasze zbiory –
 
– wykaż się kreatywnością i pokaż, że biblioteka to fajne miejsce –
 
Wyślij link z filmikiem na adres: jacek.smolka@planeta11.pl
UWAGA! Filmik musi być nagrany w Planecie 11.
.
NAGRODA GŁÓWNA – bon na zakupy w Media Markt (na 200 zł)! :]
 

ZAPOZNAJ SIĘ! – REGULAMIN konkursu:

 1. Organizatorem “Planetarnego Konkursu TikTokowego” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Przedmiotem konkursu są prace (krótkie formy filmowe)wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi pracami autora.
 3. Zgłoszenie filmów do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: jacek.smolka@planeta11.pl
 4. Filmiki konkursowe muszą być nagrane w Planecie 11.
 5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • filmik w załączniku lub link do filmiku
 6. Prace mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs skierowany jest do użytkowników TikToka (szczególnie osób mieszkających w Olsztynie i okolicach).
 10. Zgłoszenia przyjmujemy od 9.05.2022 r. do 14.05.2022 r.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 maja 2022 na stronie www.planeta11.pl oraz/lub na profilu biblioteki na Facebooku ( https://www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna/ )
 12. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zgłoszenia (filmiki).
 13. Wszystkie nadesłane prace mogą zostać opublikowane (udostępnione) jako galeria konkursowa na stronie www.planeta11.pl oraz/lub na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
 14. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna (bon na zakupy do Media Markt o wartości 200 zł).
 15. UWAGA!!! Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru osobistego w Planecie 11 (Olsztyn, al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
 16. W konkursie “Planetarny Konkurs TikTokowy” nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ani ich rodziny.
 17. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 18. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie “Planetarny Konkurs TikTokowy”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: jacek.smolka@planeta11.pl .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu “Planetarny Konkurs TikTokowy”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu “Planetarny Konkurs TikTokowy”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie “Planetarny Konkurs TikTokowy” Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko autora, wiek autora, kontakt do opiekuna: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.

Możesz również polubić…