ŚWIAT WE FRAKTALACH – wernisaż wystawy Andrzeja Lubeckiego

Serdecznie zapraszamy do Planety11 na wernisaż wystawy
Andrzeja Lubeckiego „Świat we fraktalach”,
9 grudnia (poniedziałek) o godz. 17:30.
W ramach spotkania odbędzie się również prezentacja poezji autora.
Wstęp wolny!

 

Andrzej Lubecki

Urodzony w Warszawie w 1950 r. W 1971 rozpoczął studia w Olsztynie na wydz. Geodezji i UR.

Temat i Cel: „Świat we fraktalach”

Celem wystawy jest przedstawienie własnego dorobku w zakresie pozyskania zdjęć cyfrowych i możliwości ich przetwarzania by wzbudzić w obserwatorze zainteresowanie i pobudzić jego emocje. W wystawie prezentuję zdjęcia w cyfrowej formie fraktalnej o różnej tematyce, głównie przyrodniczej i architektonicznej.

Z fotografią byłem związany od dziecka…

W roku 1977 ukończyłem studnia w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Następnie pracując w ART, Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji, skończyłem Podyplomowe Studium Fotografii Naukowej i Technicznej w Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie prowadziłem zajęcia ze studentami w zakresie fotogrametrii. Moja praca magisterska związana była z wykorzystaniem naziemnych technik fotograficznych w lokalizacji chorób roślin.

W Warszawie w Instytucie Geodezji i Kartografii, w Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych odbyłem staż naukowy, uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Praca doktorska była związana z zastosowaniem zdjęć lotniczych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego (fotografia wielospektralna, spektrostrefowa, w podczerwieni) do wykrywania i lokalizacji chorób roślin uprawnych na terenach Warmii i Mazur. Prowadziłem działalność gospodarczą pt.: „ART-Foto” – sklep fotograficzny
w Olsztynie. Ucząc studentów fotografii i fotogrametrii miałem bezpośredni dostęp do różnorodnego klasycznego i cyfrowego sprzętu foto. Wykonywałem różnorodne fotografie do czasopism popularno-naukowych.

W pracach badawczych zajmowałem się również termowizją w różnych zastosowaniach: budownictwo, służba zdrowia, lotnicze mapy termalne miast i terenów przyrodniczych.

Od 1977 do 2017 pracowałem w ART i UWM w Olsztynie jako asystent stażysta, asystent, adiunkt, st. wykładowca. Ponad 15 lat zajmowałem się Studenckimi Kołami Naukowymi. Jestem specjalistą z zakresie wykonawstwa i interpretacji zobrazowań lotniczych i termowizyjnych. Obecnie jestem emerytem. Od czerwca br., zacząłem zajmować się fotografią fraktalową.

Andrzej Lubecki

Wystawę będzie można oglądać do końca grudnia 2019 r.

FOTOGALERIA:

Możesz również polubić…