Walentynkowy FOTO-KONKURS ~ Olsztyn ZAKOCHANY?

Walentynkowy FOTO-KONKURS ~ Olsztyn ZAKOCHANY?💗
 
Czy widziałeś już Olsztyn zakochany? Zrób fotkę, może to być pięknie udekorowana witryna sklepu, para zakochanych, może walentynka zrobiona własnoręcznie. Czekamy na wasze zdjęcia, my już wiemy, że Olsztyn jest zakochany a Ty?😍
Wszystkie fotki pokażemy 14 lutego na naszym FB wraz z ogłoszeniem zwycięzcy💗
[Not a valid template]

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs  ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy. Udział w nim jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy od 8.02.2017 do 13.02.2017. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.
 3. Data zakończenia konkursu jest również ostatecznym terminem nadsyłania prac na adres mailowy: ula.czuryllo@planeta11.pl
 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi 
  zdjęciami autora.
 5. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia.
 6. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z  postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury
 7. Najlepsza praca zostanie nagrodzona i opublikowana na stronie FB Planety11.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej.
 9. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Nie wysyłamy nagród pocztą:)
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lutego na stronie FB Planety11.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Możesz również polubić…