WIERSZYK z ORTOGRAFIĄ – literacki konkurs dla dzieci

Z okazji nadchodzącego Tygodnia Języka Ojczystego chcemy zaprosić
naszych młodszych Czytelników do wzięcia udziału
w literackim konkursie :


ZWYCIĘZCY KONKURSU “WIERSZYK Z ORTOGRAFIĄ”!

Prezentujemy trzy zwycięskie wierszyki wypełnione ortograficznymi wyzwaniami:

 • Kategoria wiekowa: 1-3 klasa
  .
  autorka: Oliwia K. – klasa 2
  .
  “POGODOWE ANOMALIE”
  Dziś pogoda jest deszczowa,
  Wietrzna, zimna i burzowa.
  Żaba siedzi przy kałuży
  I nie boi się tej burzy.
  Nagle piorun mocno trzaśnie,
  Piesek Burek już nie zaśnie.
  Tak dziś grzmiało i huczało,
  Ale w końcu już przestało!
  .
 • Kategoria wiekowa: 4-6 klasa
  .
  autor: Adam T. – klasa 6
  .
  Żeby chwały aurą owiać
  Swe nazwisko w młodym wieku
  Pewien uczeń zwykł był mawiać
  “Odłóż smartfon! żyj człowieku!”
  Chodził, patrząc wokół srodze
  Na tych, co w ekran wpatrzeni
  Na wpół żywi szli po drodze
  Nie widząc cudnej przestrzeni
  .
 • Kategoria wiekowa: 7-8 klasa
  .
  autorka: Natalia Z. – klasa 7
  .
  “ŻÓŁW”
  Na wierzchołku Żubrzej Góry,
  leżał żółw i patrzył w chmury.
  Dostrzegł mnóstwo rzeczy różnych:
  z bagażami dwóch podróżnych,
  trzy nieduże pulchne skrzaty,
  filiżankę do herbaty,
  hamak w grochy, hełm strażaka
  oraz z rożna pół kurczaka.

———

W związku z tym, że otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń i niezwykle trudno było wybrać tylko trzy wiersze, postanowiliśmy przyznać dodatkowych 5 wyróżnień, które również nagrodzimy upominkiem. :]

Oto wyróżnione wierszyki:

 • autorka: Julia S., 10 lat
  .
  Na górze róże na dole harcerz,
  Pełna spiżarnia i jeszcze tancerz,
  Do tego jeż i dwa kangury
  I mamy wierszyk jak mało który.
  .
 • autorka: Aleksandra M., 7 lat
  .
  Żółtą łódką po jeziorze dziadek Tadek sobie mknie,
  i przywiezie nam węgorze co pływały dziś na dnie,
  nagle burza ciemne chmury, z nieba zaczął padać deszcz,
  i węgorzy dziś nie będzie tylko jeden marny leszcz.
  .
 • autorka: Maria B., klasa 3
  .
  “KURA”
  Była sobie ruda kura,
  marzyła o żółtych piórach.
  Chciała wspinać się po górach,
  by spacerować po chmurach.
  Raz spotkała trzy koguty,
  co miały różowe buty,
  ciemne kurtki i kapturki,
  żółte spodnie niczym rurki.
  .
 • autorka: Antonina M., 8 lat
  .
  Na brzegu leży Jerzy
  obserwuje stado jeży.
  Obok Hania kijem szturcha
  wielkiego bąka obżartucha.
  Obserwują razem chmury
  może by pojechać w góry?
  Hulajnogą – raz, dwa, trzy
  najpierw ja, potem ty.
  .
 • autorka: Agnieszka T., 7 lat
  .
  Mały konik to źrebaczek
  Dziecko dzików to warchlaczek
  Mini całus to buziaczek
  Mikro deszcz to kapuśniaczek
  Jest też taki grzyb – maślaczek
  I warzywo, hmm… Kabaczek!
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz Wyróżnionym! :]
Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio.

_____________

Nagrody ufundował Samorząd Olsztyna.
Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Olsztyna.

 


Info o konkursie:

Żeby wziąć udział w konkursie trzeba napisać WIERSZYK (min. 4 wersy, maks. 8 wersów), w którym powinny znajdować się wyrazy o trudnej pisowni (zawierające np ó, u, ż, rz, h, ch i in.) – mi więcej takich wyrazów, tym lepiej. Mile widziane rymy, ale białe wiersze (bez rymów) również chętnie przyjmiemy.

Zwycięzcy otrzymają bony zakupowe do księgarni (o wartości 100 zł)!

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl ,
a w treści maila umieścić:
• dane personalne autora: (imię, nazwisko, wiek),
• dane kontaktowe do opiekuna: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
• tekst konkursowego WIERSZYKA.

Konkurs skierowany jest do dzieci w 3 grupach wiekowych: – 1-3 klasa, – 4-6 klasa , – 7-8 klasa.

Drodzy Rodzice! Zdajemy sobie sprawę, że pokusa napisania takiego wierszyka za swoje pociechy może być wielka, ale prosimy aby Wasza rodzicielska pomoc przy tworzeniu konkursowych wierszy była ograniczona do niezbędnego minimum. Liczymy na Waszą uczciwość! 🙂


Zgłoszenia przyjmujemy od 17.02.2022 do 24.02.2022 – wyniki ogłosimy 25.02.2022!

UWAGA! Nie wysyłamy nagród pocztą! Nagrody będzie można odebrać w Planecie 11!
Wzięcie udziału w naszym konkursie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu (poniżej).
_____________
Nagrody ufundował Samorząd Olsztyna.
Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Olsztyna.

 

REGULAMIN konkursu:
1. Organizatorem konkursu „Wierszyk z ortografią” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
2. Przedmiotem konkursu są prace literackie stworzone samodzielnie, będące oryginalnymi tekstami autora.
3. Zgłoszenie wierszyka do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl
4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
• kontakt do opiekuna: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
• treść konkursowego wierszyka.
5. Wiersze mogą przesyłać tylko ich autorzy (lub w ich imieniu: opiekunowie).
6. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Zgłoszenia przyjmujemy od 17.02.2022 r. do 24.02.2022 r.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lutego 2022 na stronie www.planeta11.pl .
10. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wiersz. Wierszyk powinien mieć min. 4 wersy, maks. 8 wersów. Powinien zawierać wyrazy charakteryzujące się trudniejszym poziomem ortografii, im więcej takich wyrazów, tym lepiej.
11. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury składające się z pracowników Planety 11.
12. Wszystkie nadesłane teksty mogą zostać opublikowane na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
13. Konkurs skierowany jest do dzieci w 3 grupach wiekowych: – 1-3 klasa SP, – 4-6 klasa SP, – 7-8 klasa SP. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną przyznane 3 nagrody główne.
14. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
15. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do tekstów oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
17. W konkursie „Wierszyk z ortografią” nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ani ich rodziny.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
19. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
20. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie „Wierszyk z ortografią”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Wierszyk z ortografią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Wierszyk z ortografią”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Wierszyk z ortografią”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko autora, wiek autora, kontakt do opiekuna: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.

 

Możesz również polubić…