WIELKA GRA z Narnią

WIELKA GRA z NARNIĄ

Zapraszamy miłośników fantastyki, a w szczególności fanów C.S Lewisa, do wzięcia udziału w planetarnym konkursie wiedzy z treści siedmiu części serii “Opowieści z Narnii”.
Konkurs jest skierowany do czytelników w każdym wieku!

ELIMINACJE – 1 grudnia 2023 (piątek), godz. 17:00
(test pisemny: uzupełnij, wybierz poprawną odpowiedź itp.)
FINAŁ – 8 grudnia 2023  (piątek), godz. 17:00
(inspirowany teleturniejem Wielka Gra)

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres mailowy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl

Do zdobycia  SUPER NAGRODY!!!

ZACZNIJ CZYTAĆ JUŻ DZIŚ!!! :]

 


Regulamin Konkursu “Wielka Gra z Narnią”

1. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Konkurs będzie dotyczył tylko książkowej wersji książek z serii „Opowieści z Narnii”. Pytania będą się odnosiły do wszystkich siedmiu części serii:
„Lew, czarownica i stara szafa”, „Książę Kaspian”, „Podróż “Wędrowca do Świtu”, „Srebrne krzesło”, „Koń i jego chłopiec”, „Siostrzeniec czarodzieja”, „Ostatnia bitwa”.

3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją znajomość wyżej wymienionych powieści C.S. Lewisa.

4. Sprawdzający i oceniający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac i odpowiedzi na każdym etapie konkursu.
Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne odpowiedzi będą interpretowane na niekorzyść uczestników.
Wszelkie poprawki należy nanosić w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości.

5. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: Eliminacji oraz Finału.

A) Eliminacje

miejsce – Planeta 11
czas – 1 grudnia (piątek) 2023, o godz. 17.00

Wszyscy biorący udział w Eliminacjach otrzymają do rozwiązania test składający się z około 30 pytań (otwartych i zamkniętych). Najlepsi uczestnicy (ich liczba uzależniona będzie od poziomu i frekwencji) uzyskają awans do Finału. Zawodnicy zostaną poinformowani o przejściu eliminacji najpóźniej we wtorek 5 grudnia 2023.

B) Finał
miejsce – Planeta 11
czas – 8 grudnia (piątek) 2023, od godz. 17.00

W Finale wezmą udział wyłącznie osoby, które zostały wyłonione jako najlepsze w Eliminacjach. Przebieg Finału inspirowany będzie formułą teleturnieju „Wielka Gra”. W sytuacji wyłonienia większej liczby Finalistów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozbicia Finału na dwa etapy.

6. W trakcie Finały zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA, który otrzyma NAGRODĘ GŁÓWNĄ.

Organizatorzy przewidują również nagrody za 2 i 3 miejsce. W przypadku zdobycia przez kilku Finalistów takiej samej ilości punktów, przeprowadzona zostanie DOGRYWKA, aż do momentu, gdy wyłonione zostaną 3 najlepsze osoby.

7. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konkursie na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

11. Informacja o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .

2) Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu “Wielka Gra z Narnią”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

4) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu “Wielka Gra z Narnią”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

b) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

c) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie “Wielka Gra z Narnią”.

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy “Wielka Gra z Narnią”.

 

 

 

Możesz również polubić…