Wielka Gra z trylogią Miłoszewskiego

WIELKA GRA 
z kryminalną trylogią Zygmunta Miłoszewskiego

Uwikłanie – Ziarno prawdy – Gniew


konkurs wiedzy ze znajomości powieści o prokuratorze Szackim
!!zachęcamy do wnikliwego czytania!!

 

ELIMINACJE: sobota 17.11.2018 – godz. 12:30
Wszyscy biorący udział w Eliminacjach otrzymają do rozwiązania test składający się z około 20 pytań (otwartych i zamkniętych). Najlepsi uczestnicy (ich liczba uzależniona będzie od poziomu i frekwencji) uzyskają awans do Finału.

 

Do Finału przeszły 4 osoby:
pani Kasia, pani Sylwia, pan Damian i pan Marcin

 

FINAŁ: sobota 24.11.2018 – godz. 12:00
W Finale wezmą udział wyłącznie osoby, które zostały wyłonione jako najlepsze w Eliminacjach. Przebieg Finału inspirowany będzie formułą teleturnieju „Wielka Gra”.
W trakcie Finału wyłonimy 1 miejsce (Zdobywcę Nagrody Głównej), 2 miejsce i 3 miejsce.

ZWYCIĘZCA (1 miejsce): pan Damian

2 miejsce: pan Marcin
3 miejsce: pani Kasia

Gratulujemy! 🙂

 

 

NAGRODY do zgarnięcia:
– odwiedziny (wycieczka) w laboratorium kryminalistycznym – dzięki uprzejmości Komendy  Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
– vouchery zniżkowe (na 70%, 50% i 30%) do Mr Escape
– vouchery upominkowe do Lago Cafe & Restaurant
– vouchery na pizze do Da Grasso Olsztyn
– wejściówki do kina Helios
– wejściówki do Olsztyńskiego Planetarium
– ptasie kubki od Fundacji Albatros
– bony zakupowe do AURA Centrum Olsztyna (na 100 zł, 70 zł i 50 zł)
– książki, multimedia oraz abonamenty na wypożyczanie zbiorów multimedialnych od Planety 11

FOTORELACJA:

[Not a valid template]

REGULAMIN “Wielkiej Gry z trylogią kryminalną Zygmunta Miłoszewskiego”:

1. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Konkurs będzie dotyczył tylko książkowej wersji serii o prokuratorze Szackim autorstwa Zygmunta Miłoszewskiego. Pytania będą się odnosiły do wszystkich trzech tomów :
Uwikłanie
Ziarno prawdy
Gniew

3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat i chcą sprawdzić swoją znajomość książkowej historii o Teodorze Szackim.

4. Sprawdzający i oceniający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac i odpowiedzi na każdym etapie konkursu. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne odpowiedzi będą interpretowane na niekorzyść uczestników. Wszelkie poprawki należy nanosić w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości.

5. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów – Eliminacji oraz Finału:

A) Eliminacje
miejsce – Planeta 11
czas – 17 listopada (sobota), o godz. 12.30
Wszyscy biorący udział w Eliminacjach otrzymają do rozwiązania test składający się z około 20 pytań (otwartych i zamkniętych). Najlepsi uczestnicy (ich liczba uzależniona będzie od poziomu i frekwencji) uzyskają awans do Finału. Zawodnicy zostaną poinformowani o przejściu eliminacji najpóźniej we wtorek, 20 listopada.

B) Finał – Planeta 11, 24 listopada (sobota ), od godz. 12.00
W Finale wezmą udział wyłącznie osoby, które zostały wyłonione jako najlepsze w Eliminacjach. Przebieg Finału inspirowany będzie formułą teleturnieju „Wielka Gra”. W sytuacji wyłonienia większej liczby Finalistów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozbicia Finału na dwa etapy.

6. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe – pytania lub ewentualne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przysyłać na adres: Dariusz Materna i Kasia Tomaszewicz .

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dolna granica wiekowa wynosi 16 lat, nie ma górnej granicy wiekowej.

8. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy “Wielkiej Gry z trylogią kryminalną Zygmunta Miłoszewskiego”.

 

 

 

Możesz również polubić…