Światowy Dzień Poezji – WYNIKI konkursu

Serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie Światowego Dnia Poezji z Planetą 11! :]
Nasze świętowanie połączyliśmy z obchodami Roku Kopernikowskiego, ogłaszając Konkurs Poetycki na limeryk o Koperniku. Niniejszym prezentujemy wyniki konkursu.

Ogromnie dziękujemy za licznie przysłane limeryki – wszystkie są świetne i bardzo ciężko było nam wybrać tylko jeden. Dlatego, oprócz nagrody głównej, postanowiliśmy przyznać trzy wyróżnienia.

NAGRODA GŁÓWNA

Anna Kobylińska
Oto Mikołaj – żaden z Niego święty,
Za pasem miał za to przeróżne talenty.
Przewrotu dokonał wielkiego,
Centryzmu pozbył się zbędnego.
Ciała niebieskie obracał jak najęty.

WYRÓŻNIENIA

Agnieszka Kotlińska
Żył w Olsztynie Kopernik na zamku,
Teorie swe rysował w krużganku,
Sam nie mógł w to uwierzyć,
Aż włos mu się zaczął jeżyć,
A Ziemia obracać się bez ustanku.
___________________

Barbara Kotlińska
Pan Kopernik powstrzymał się od ożenku,
Lunety wystawiał w małym okienku,
Z planetami się zadawał,
Świeży chleb ubogim rozdawał,
Ze Słońcem miał niestety ostro na pieńku.
___________________

Artur Kozłowski
ASTRONOM
Gdy Kopernik odwiedził Ornetę
mocno w dłoniach swą dzierżył lunetę
gdyż, jak mówią przekazy,
drgnęła mu (wiele razy)
gdy niebrzydką zobaczył kobietę.

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘŻCZYNI oraz wszystkim wyróżnionym!! :]
Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio (mailowo).

 


Zdecydowaliśmy również, że przedstawimy Państwu wszystkie nadesłane wiersze, gdyż zdolnymi czytelnikami zawsze należy się chwalić ;] Oto pozostałe nadesłane limeryki:

Krystian Jabłoński
Był sobie Kopernik, mądry pan,
Stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca plan,
Choć nie wszyscy wierzyli w jego naukę,
Dziś wiemy, że miał rację, niech żyje jego sława i chwała długa i długa tak jak orbita planet na niebie blask!

Alina Szmit
Razu pewnego Kopernik
nabrał ochoty na sernik.
W Toruniu nie znalazł,
w Olsztynie wziął zaraz,
bo jeszcze nie stary on piernik!

Anna Kobylińska
Żył, tworzył Kopernik w Olsztynie,
Patronem był w lokalnym kinie.
Chadzał nad Łynę wieczorami,
Gdzie rozmyślał nad planetami.
Pamięć o Nim przenigdy nie minie.

Agnieszka Kotlińska
Mieszkał kiedyś Kopernik w Olsztynie,
Często kąpiele brał w rzece Łynie,
Obserwował planety,
I miał cztery lunety,
Z jego obecności Warmia słynie.

Barbara Kotlińska
Mieszkał raz kiedyś w Olsztynie Kopernik,
Niezły też był z niego piekarz i zielnik,
Sam tworzył receptury
Oraz warzył mikstury,
W Toruniu miał ksywę Nieziemski Piernik.

Rafał Hubaj
Raz Mikołaj, astronom z Torunia
rzekł do żony: „non olet pecunia”.
Zbierał bowiem monety
na budowę rakiety,
którą w kosmos poleci mamunia.

Gdy Mikołaj oglądał Saturna
wniebogłosy zakrzyknął: “O kurna!”
Wziął teleskop do ręki
i ślad poznał piosenki,
po dwóch gwiazdach – Wodecki i Turnau.

Tadeusz Charmuszko
Nocą Kopernik we Fromborku
Po zakrapianym podwieczorku
Stwierdził: „Ja się kręcę,
A więc stoi Słońce!
Dzieło stworzę dla tego faktu.”

Mikołaj Kopernik w Olsztynie
Na zamku urządził mieszkanie.
W planetarium oniemiał,
Że to kręci się Ziemia.
Wnet udowodnił rzecz uczenie.

Artur Kozłowski
MEDYK
Gdy na studiach Kopernik był w Padwie
to na donny skierował wzrok (na dwie).
Każda z nich była skora
by się bawić w doktora
a w promocji miał zniżkę on za dwie.

Janusz Wojtyła
O KRĘCĄCEJ KOPERNIKA SFORZE NIEBIAŃSKIEJ
Nie miał Kopernik telewizora.
Z nudów podglądał gwiazdy z wieczora.
Potem zaś w czasie krótkiego snu
Swoje sekrety zdradzała mu
Ciał go kręcących niebiańska sfora.

Co to jest limeryk?
Limeryk to krótki, żartobliwy (często absurdalny) utwór wierszowany pochodzący z osiemnastowiecznej Irlandii. Limeryk składa się z 5 wersów i ma ściśle określony układ rymów: wers pierwszy rymuje się z drugim i piątym, a wers trzeci – z czwartym. Układ rymów to więc: AABBA.
Wersy pierwszy, trzeci i piąty mają tę samą liczbę sylab (najczęściej między siedem a dziesięć). Wersy trzeci i czwarty są krótsze od pozostałych i też mają taką samą liczbę sylab (najczęściej między pięć a siedem). Liczy się również rytm – limeryk powinien łatwo dać się rytmicznie recytować!Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:
– pierwszy wers: wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja,
– drugi wers: zawiązanie akcji (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
– krótsze wersy trzeci i czwarty: kulminacja wątku dramatycznego,
– piąty wers: zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie

(prosimy próbować trzymać się formy limeryku:)
 
POWODZENIA!! :]
 

REGULAMIN KONKURSU:
 1. Organizatorem Konkursu Poetyckiego na limeryk o Koperniku jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Przedmiotem konkursu są prace literackie stworzone samodzielnie, będące oryginalnymi tekstami autora.
 3. Zgłoszenie limeryku do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl
 4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, ewentualnie wiek),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • TEKST wiersza
 5. Wiersze mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 6. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Zgłoszenia przyjmujemy od 21.03.2023 r. do 29.03.2023 r.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2023 na stronie www.planeta11.pl .
 10. Każdy uczestnik może zgłosić maks. 2 wiersze (limeryki).
 11. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury składające się z pracowników Planety 11.
 12. Wszystkie nadesłane teksty mogą zostać opublikowane na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
 13. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz ewentualne wyróżnienia. Liczba przyznanych nagród (wyróżnień) zależy od liczby i poziomu nadesłanych tekstów.
 14. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 15. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do tekstów oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
 18. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 19. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie „Wiosenny Konkurs Poetycki”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „Konkurs Poetycki na limeryk o Koperniku!”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Konkurs Poetycki na limeryk o Koperniku!”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie „Konkurs Poetycki na limeryk o Koperniku!”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko autora, wiek autora, kontakt do opiekuna: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.

Możesz również polubić…