Wykład otwarty: Uprawnienia strony postępowania administracyjnego

Czy chcesz się dowiedzieć, jak skutecznie wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej albo zaskarżyć taką decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Co zrobić w sytuacji, gdy organ administracji publicznej przewlekle prowadzi postępowanie i nie wydaje decyzji w sprawie?

Zapraszamy 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 do Planety 11 na wykład otwarty dotyczący uprawnień strony postępowania administracyjnego.

.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  1. Terminy załatwienia spraw przez organ administracji publicznej i środki ochrony przed bezczynnością organu lub przewlekłym prowadzeniem postępowania.
  2. Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym.
  3. Odwołanie od decyzji administracyjnej.
  4. Zaskarżanie decyzji administracyjnej do sądu administracyjnego.

 

Prowadzenie:
dr Dorota Całkiewicz
dr Agnieszka Rotkiewicz-Szarnowska

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 

 

Możesz również polubić…