III planetarny Test Wiedzy O Języku Polskim

plakat TEST WIEDZY O JEZ POL 2016 DO DRUKU18 lutego odbył się III Test Wiedzy o Języku Polskim w Planecie 11!

Zwyciężczynią Testu została pani Katarzyna Rakowska!

Serdecznie gratulujemy i życzymy przyjemnego użytkowania nagrody głównej – czytnika e-booków 🙂

Fotorelacja:
[Not a valid template]

Impreza objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna.
Współfinansowana ze środków finansowych Samorządu Miasta Olsztyna.

UWAGA! Zapoznaj się z Regulaminem!

REGULAMIN KONKURSU „TEST WIEDZY Z JĘZYKA POLSKIEGO” 2016

1. „Test wiedzy z języka polskiego” 2015 organizowany jest dnia 18 lutego 2016 i składa się z dwóch etapów:
eliminacje – o godz. 16:30
oraz finał – o godz. 17:30
Odbędzie się w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
2. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
4. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe – ewentualne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przysyłać na kontakt: Kasia Mierkowska lub Kasia Tomaszewicz .
5. Celem konkursu jest promocja języka polskiego wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją znajomość wiedzy o języku polskim.
6. „Test wiedzy z języka polskiego” będzie się składał z dwóch etapów: eliminacji i finału.
– Eliminacje będą polegały napisaniu testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Jedna poprawna odpowiedź = jeden punkt. Do finału przejdą 3 osoby (maksymalnie 5 osób – w zależności od ilości zgłoszonych osób) z najwyższą liczbą punktów.
– Finaliści będą musieli również wykazać się wiedzą z języka polskiego oraz refleksem, odpowiadając na zadawane im pytania (część pytań może być zadawanych na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”).
Podczas rozwiązywania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
7. Test przygotowali (oraz odpowiadają za jego sprawdzenie) absolwenci filologii polskiej. Sprawdzający i oceniający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac na każdym etapie konkursu.
Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne odpowiedzi będą interpretowane na niekorzyść piszącego. (Ewentualne poprawki w teście pisemnym należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.)
8. Wśród uczestników biorących udział w konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca – osoba, która odpowie na pytania bezbłędnie, bądź też popełni najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie rozgrywki nie będzie można wyłonić jednego zwycięzcy, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Nagrodami w konkursie są:
– czytnik e-booków
– planetarny zestaw kulturalny:
bilety na spektakle i gadżety Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
wejściówki do Planetarium w Olsztynie
abonament na multimedia do Planety 11
książki, multimedia, gadżety
11. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy „Testu wiedzy z języka polskiego” 2016.

Możesz również polubić…