Wakacyjne Zdjęcie z Kopernikiem – konkurs fotograficzny

.

konkurs fotograficzny

WAKACYJNE ZDJĘCIE
z KOPERNIKIEM

 

.
.
Zrób sobie wakacyjną fotkę z Mikołajem Kopernikiem
(przy pomniku, obrazie, z książką o wielkim astronomie, itd.), prześlij ją do nas i weź udział w planetarnym konkursie z NAGRODAMI!

Konkurs będzie się składał z 2 niezależnych etapów:
~ konkurs główny, w którym jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia
~ głosowanie internetowe (19-23.08) na facebookowym fanpage’u strony Visit Olsztyn: https://www.facebook.com/mit.olsztyn , w którym internauci wybiorą 3 ulubione zdjęcia

Zdjęcia należy przesyłać do 15 sierpnia 2023 na adres: konkurs@planeta11.pl

Rozwiązanie nastąpi 25 sierpnia 2023.

ROZDANIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W PNIEDZIAŁEK 4.09 O GODZ. 17.

NAGRODY:

(ufundowane przez Gminę Olsztyn i partnerów konkursu)
* vouchery na spływ kajakowy (ufundowany przez kajaki-olsztyn.pl
* vouchery do restauracji Koya w hotelu Omega 
* warsztaty fotograficzne (ufundowane przez Take a moment ᶠᵒᵗᵒᵍʳᵃᶠᶥᵃ
 
* gadżety (kubki, koszulki, magnesy, słodycze) “Kopernik Warmiakiem”, pamiątkowe banknoty, reprodukcje „Obrachunku o wypieku chleba”, zestaw książek (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie
* bon do Empiku (50 zł) 
* kubek Roku Kopernikowskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
* zestaw książek i gadżetów

~ Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia (w formacie jpg lub png).
~ W przesłanym e-mailu powinno znajdować się również:
imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe [telefon, adres mailowy, kontakt do rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich)] oraz ewentualny tytuł zdjęcia.

WAŻNE! Zapoznaj się z REGULAMINEM konkursu (poniżej)! :]
Wzięcie udziału w naszym konkursie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu.

CZEKAMY NA WASZE ZDJĘCIA! :]Dofinansowano ze środków Samorządu Olsztyna oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie


Zwycięskie zdjęcia:

Konkurs główny

Miejsce I

Miejsce II

Miejsce III

 

Głosowanie internautów:

Miejsce I

Miejsce II

Miejsce III
REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjne zdjęcie z Kopernikiem”:

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Wakacyjne zdjęcie z Kopernikiem” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami uczestników konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Olsztyna i okolic – do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby w każdym wieku.

4. Treścią nadesłanych prac fotograficznych powinna być interpretacja tytułu konkursu – próba uwiecznienia wakacyjnego spotkania z Mikołajem Kopernikiem. Rok 2023 jest Rokiem Kopernikowskim – w związku z tym w wielu miejscach Polski, a szczególnie naszego regionu, odbywają się inicjatywy poświęcone wielkiemu astronomowi. Zdjęcie można sobie zrobić m. in. pozując z pomnikiem, obrazem, książką o Koperniku, czy będąc przebranym za Kopernika – zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu.

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: konkurs@planeta11.pl .

6. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

7. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
• kontakt: numer telefonu, adres e-mail, kontakt do rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich),
• ewentualny tytuł fotografii.

8. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy (może być za pośrednictwem opiekuna prawnego/rodzica).

9. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

11. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.

12. Zgłoszenia przyjmujemy od 24.07.2023 r. do 15.08.2023 r.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.08.2023 na stronie https://planeta11.pl/konkurs-foto-z-kopernikiem/ oraz na profilu biblioteki na Facebooku.

14. Każdy uczestnik może zgłosić maks. 2 zdjęcia.

15. Wszystkie nadesłane prace mogą zostać opublikowane w formie galerii zdjęć konkursowych na stronie https://planeta11.pl/ , na profilu biblioteki na Facebooku i Instagramie Planety 11 oraz na facebookowym fanpage’u strony Visit Olsztyn: https://www.facebook.com/mit.olsztyn) – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na podanych stronach internetowych, Facebooku i Instagramie.

16. Konkurs będzie się składał z dwóch niezależnych etapów:
1. etap polega na wyłonieniu trzech najlepszych zdjęć przez jury w składzie: Łukasz Ślusarczyk (zastępca dyrektora MBP), Katarzyna Tomaszewicz (pracowniczka Planety 11), Urszula Czuryłło (pracowniczka Planety 11).

2. etap to głosowanie internetowe: wybrane przez jury zdjęcia (w zależności od liczby i poziomu prac mogą być to wszystkie nadesłane zdjęcia lub tylko część z nich) zostaną zaprezentowane w galerii na stronie https://www.facebook.com/mit.olsztyn , gdzie internauci wybiorą najlepsze zdjęcia z Kopernikiem (nagroda internautów) – głosowanie będzie trwać w dniach 19-23 sierpnia 2023.

17. Do zdobycia są nagrody ufundowane przez Gminę Olsztyn i partnerów konkursu:

> za 1. etap
– główna nagroda:
voucher na spływ kajakowy (ufundowany przez kajaki-olsztyn.pl)
– II miejsce:
voucher do restauracji Koya w hotelu Omega
– III miejsce:
zestaw książek i gadżetów

> za 2. etap
– główna nagroda:
warsztaty fotograficzne (ufundowane przez take_a_moment.pl)
– II miejsce:
voucher na spływ kajakowy (ufundowany przez kajaki-olsztyn.pl)
– III miejsce:
voucher do restauracji Koya w hotelu Omega

dodatkowo:
> gadżety (kubki, koszulki, magnesy, słodycze) “Kopernik Warmiakiem”, pamiątkowe banknoty, reprodukcje „Obrachunku o wypieku chleba”, zestaw książek (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie)
> bon do Empiku (50 zł),
> kubek Roku Kopernikowskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej

18. Werdykt Jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób znajdujących się na zdjęciach oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

19. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

20. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą czkać na odbiór w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 w Olsztynie – obok Planetarium).
UWAGA! W przypadku, gdy nagroda zostanie przyznana osobie niepełnoletniej: osoba nagrodzona po odbiór nagrody powinna przybyć w towarzystwie opiekuna prawnego/rodzica!

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

22. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

23. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

24. WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: konkurs@planeta11.pl


Informacja o RODO do regulaminu w konkursie fotograficznym „Wakacyjne zdjęcie z Kopernikiem”:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs@planeta11.pl.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu fotograficznego „Wakacyjne zdjęcie z Kopernikiem”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu fotograficznego „Wakacyjne zdjęcie z Kopernikiem”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Wakacyjne zdjęcie z Kopernikiem”. Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko, wiek, adres mailowy, nr telefonu.

Możesz również polubić…