Konsultacje Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna – konkurs


Informujemy, że został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna
przez podmioty uprawnione ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817).

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

a) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury
(w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)   – 180 000,-
b) Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych       – 180 000,-
c) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych –   50 000,-
d) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna –   40 000,-
e) Popularyzacja sztuki współczesnej oraz sztuki street art – 30 000,-

 W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje, które planują złożyć projekt w dziedzinie kultury, na indywidualne konsultacje, które odbędą się w bibliotece Planeta 11 przy al. Piłsudskiego 38 , w dniu 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godz. 14.00 – 17.00.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat warunków składania ofert oraz skonsultować napisany projekt. Informacji udzielać będą: Gabriela Konarzewska – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Izabela Sowa-Dudulewicz oraz Anna Wolęcka – inspektorzy w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków i Monika Michniewicz – dyrektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

 

Możesz również polubić…