Tydzień bibliotek 2021- Konkurs fotograficzny

KONKURS FOTOGRAFICZNY
“UBRANI W KSIĄŻKĘ CZYLI SLEEVEFACE W PLANECIE 11”

Ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego – “UBRANI W KSIĄŻKĘ CZYLI SLEEVEFACE W PLANECIE 11” !
~ I miejsce oraz nagrodę główną zdobyła pani Justyna T. ze zdjęciem “Zaczytana” – serdecznie gratulujemy! ~ Zdecydowaliśmy również wyróżnić 6 innych uczestników naszego konkursu i obdarować małymi upominkami – panie: Alicję B., Nikol Sz. oraz panów: Andrzeja D., Piotra A., Leszka D., Wojciecha D. Gratulujemy!
Bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie – już od dziś zapraszamy nagrodzonych do Planety 11 po odbiór nagród. Ze wszystkimi skontaktujemy się również bezpośrednio (mailowo lub telefonicznie).

GALERIA KONKURSOWA:

Zwycięskie zdjęcie “Zaczytana” autorstwa pani Justyny T.

Zdjęcia wyróżnione:

~*~

Z okazji tegorocznego tygodnia bibliotek zapraszamy młodzież i wszystkich miłośników książek do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Chcemy w modny i zabawny pomysł popularyzować czytelnictwo i bibliotekę. Wybierz ciekawą okładkę, zrób interesujący i ciekawy sleeveface i wygraj nagrody. Czekamy na twórcze i zaskakujące pomysły i kreatywne fotki.

Ważne przeczytaj REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ubrani w książkę czyli sleeveface w Planecie11” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami autora.

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: ula.czuryllo@planeta11.pl

4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

     dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
tytuł fotografii.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.

10. Zgłoszenia przyjmujemy od 8.05.2021r. do 15.05.2021r.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 2.06.2021 na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku.

12. Każdy uczestnik może złożyć max. 1 zdjęcie.

13. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury składające się z pracowników Planety 11.

14. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane jako galeria konkursowa na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.

15. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna. Zastrzegamy sobie również prawo do przyznania wyróżnień wśród nadesłanych prac.

16. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

17. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

20. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 21. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

ŻYCZYMY POWODZENIA I WESOŁEJ ZABAWY!

Możesz również polubić…