VIII SOFFA, czyli SuperOrbitalny Festiwal Filmów Amatorskich powraca!

Po rocznej przerwie zapraszamy wszystkich miłośników kina amatorskiego do wzięcia udziału w naszym festiwalu. Już po raz ósmy nasza biblioteka organizuje przegląd filmów niezależnych. Liczymy na wiele zgłoszeń z całej Polski. Na razie znajdziecie tu podstawowe informacje, ale z czasem będzie ich coraz więcej.


logo soffalogo_planeta11logo_ttv

logo_olsztynzyjelogo_MBP

 

 

 


Festiwal odbędzie się 16 października (piątek). Filmy można zgłaszać do 15 września 2015 w następujących kategoriach:

– fabuła

– dokument

– animacja

– To mnie kręci–film z komórki film nakręcony telefonem komórkowym

– „Młodzi sOFFowi” kategoria dla uczniów olsztyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Filmy muszą być nakręcone w 2014 lub 2015 roku. Czas trwania to max. 20 minut (z wyjątkiem kategorii “To mnie kręci-film z komórki – 2 minuty).

Filmy należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Planeta 11, al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.

Oprócz samego festiwalu odbędą się imprezy towarzyszące (m.in. warsztaty filmowe i fotograficzne). Szczegóły wkrótce.

Tutaj możecie pobrać formularze zgłoszeniowe:

 

http://planeta11.pl/files/form_zgl_soffa_2015.doc

 

http://planeta11.pl/files/form_zgl_soffa_2015_szkoly.doc  (tylko dla szkół)
Przypomnij sobie jak było na ostatniej SOFFIE >>>

Sprawdź profil na facebooku >>>

Regulamin Superorbitalnego Festiwalu Filmów Amatorskich SOFFA 2015

1. Konkurs w ramach Superorbitalnego Festiwalu Filmów Amatorskich trwa od 1 czerwca do 16 października 2015 r. i dzieli się na 2 etapy (1-przyjmowanie zgłoszeń, 2-pokaz i nagrodzenie najlepszych filmów).

2. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

3. Filmy zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane w 2014 lub 2015 roku.

4. Filmy są przyjmowane w pięciu kategoriach: fabuła, dokument, animacja, To mnie kręci–film z komórki oraz kategoria dla uczniów olsztyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Młodzi sOFFowi”

5. Filmy muszą być zrealizowane przez twórców amatorskich. Zgłoszenia od studentów i absolwentów szkół filmowych nie są przyjmowane.

6. Do udziału w festiwalu nie dopuszcza się filmów zrealizowanych przez twórców zawodowych oraz wykonanych na odpłatne zlecenie.

7. Tematyka filmów jest dowolna.

8. Czas trwania filmów zgłoszonych do konkursu wynosi maksymalnie 20 minut (kat. fabuła, dokument, animacja, Młodzi sOFFowi) lub 2 minuty (kat. To mnie kręci–film z komórki).

9. W przypadku kat. Młodzi sOFFowi film powinien być zrealizowany przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela. Film zgłasza nauczyciel; na karcie zgłoszeniowej należy umieścić nazwę szkoły. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę filmów.

10. W przypadku kat. To mnie kręci–film z komórki, film powinien mieć minimalną rozdzielczość 640×480 pikseli i być zrealizowany za pomocą telefonu komórkowego.

11. Jedna osoba lub grupa może zgłosić maksymalnie 2 filmy (z wyjątkiem kategorii Młodzi sOFFowi).

12. Filmy muszą być zapisane na płycie CD lub DVD wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową.

13. Filmy należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Planeta 11, al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn do dnia 15 września 2015 r. Filmy które dotrą do Planety 11 po wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę.

14. W przypadku, gdy film wysyłany jest pocztą o przyjęciu go do konkursu decyduje data stempla.

15. W terminie 28-30 września 2015 r. nastąpi selekcja konkursowa, podczas której komisja, złożona z pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, zakwalifikuje najlepsze filmy do finału konkursu.

16. Lista filmów zakwalifikowanych do finału konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Planety 11 (www.planeta11.pl) nie później niż 1 października 2015 r.

17. Gala finałowa, pokaz najlepszych filmów i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 października 2015 r.

18. Podczas gali finałowej, najlepsze filmy zostaną ocenione przez profesjonalne jury.

19. Przyznane zostaną nagrody: Grand Prix w kategoriach: fabuła, dokument, animacja, To mnie kręci–film z komórki oraz Młodzi sOFFowi i Nagroda Publiczności.

20. W celu odebrania nagrody należy być obecnym podczas gali finałowej.

21. Decyzje komisji oraz jury festiwalu są ostateczne i niepodważalne. Komisja i jury nie są zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.

22. Przesłane prace, które nie przejdą do finału, można odbierać osobiście w Planecie 11 do 30 listopada 2015 r. Po tym terminie filmy będą własnością organizatorów i nie będą podlegać zwrotom.

23. Zgłoszony do konkursu nośnik z filmem, który znajdzie się na liście filmów finałowych staje się własnością organizatorów i nie podlega zwrotowi.

24. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie zapewniają, że są autorami nadesłanych prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich oraz praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty Organizatora z nimi związane pokrywa Uczestnik konkursu, który te prawa naruszył.

25. Autorzy nagrodzonych filmów wyrażają zgodę na dodanie swoich filmów do zbiorów biblioteki Planeta 11 w celu ich wypożyczania oraz wykorzystania w celach promocyjnych festiwalu.

26. Wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów tego regulaminu ostatecznie rozstrzyga Organizator.

27. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje uczestników konkursu, zamieszczając informacje na stronie: www.planeta11.pl.

28. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje koordynator imprezy.

29. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przyjmowania filmów konkursowych oraz wydłużenia daty selekcji konkursowej.

30. Zgłaszając się do Superorbitalnego Festiwalu Filmów Amatorskich SOFFA, Uczestnik akceptuje ww. regulamin.

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *