Konkurs fotograficzny – Tolkien w obiektywie

25 marca przypada Światowy Dzień Czytania Tolkiena i z tej okazji mamy dla Was przygotowany konkurs.

Zasady są bardzo proste – czekamy na Wasze najładniejsze/najciekawsze/najzabawniejsze zdjęcie pokazujące,  jak świętujecie Dzień Czytania Tolkiena.

Zdjęcia należy podsyłać w formie elektronicznej do 01.04.2022 na adres mailowy: karol.sosnowka@planeta11.pl

W konkursie przewidziane są nagrody m.in. książka o Tolkienie, bon do Empiku oraz abonamenty na multimedia w Planecie 11.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 4 kwietnia na stronie i FB Planety 11.

Liczymy na Waszą kreatywność i zapraszamy do udziału! :]

Tolkien w obiektywie – Wyniki

Zwyciężczynią w konkursie “Tolkien w obiektywie” z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena zostaje Pola Sz.

Serdecznie gratulujemy!

 

ZAPOZNAJ SIĘ – REGULAMIN konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego “Tolkien w obiektywie” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami autora.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: karol.sosnowka@planeta11.pl
 4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.
 5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • ewentualny tytuł fotografii.
 6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.
 10. Zgłoszenia przyjmujemy od 25.03.2022 r. do 01.04.2022 r.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 kwietnia 2022 na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku ( https://www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna/ )
 12. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia
 13. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane jako galeria konkursowa na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.
 14. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną przyznane – nagroda główna (1 miejsce) oraz nagrody za 2. i 3. miejsce.
 15. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).
 16. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 17. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 

Informacja o RODO do regulaminu w konkursie “Tolkien w obiektywie”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: karol.sosnowka@planeta11.pl .
2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu “Tolkien w obiektywie”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu “Tolkien w obiektywie”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie “Tolkien w obiektywie” Dane osobowe, które będzie trzeba podać to: imię i nazwisko autora, wiek autora, kontakt do opiekuna: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.

Możesz również polubić…